Velkommen til radiolog.no


Somatom

Domenet «radiolog.no» ble registrert i 2002 og nettsiden kom litt senere. Når nettsiden nå fremstår i ny utgave er innholdet fortsatt tilegnet medisinerstudentene i Tromsø. Nettsiden inneholder kompendier, foredrag, videoer og opptak av undervisning som kan være nyttig for alle som vil lære mer om det spennende faget radiologi.

Det meste av stoffet er skrevet for studenter, men det er også artikler og undervisning beregnet for leger i spesialisering i radiologi.