Quiz

Røntgen thorax

1 / 10

Eldre kvinne innlagt på medisinsk avdeling med akutt forverrende dyspnoe. Hva viser bildet?

2 / 10

82 år gammel kvinne med tung pust siste fjorten dager. Hva viser bildet?

3 / 10

I hvilken rekkefølge kommer vanligvis funnene ved hjertesvikt og stuvning på røntgen thorax?

4 / 10

35 år gammel kvinne med plutselig innsettende brystsmerter høyre side. Hva viser bildet?

5 / 10

33 år gammel mann med smerter i thorax. Hva viser bildet?

6 / 10

En kvinne i 60-årene innlegges med dyspnoe. Røntgen thorax er rekvirert som ledd i utredning.

7 / 10

73 år gammel dame som den siste uken har fått dårlig almenntilstand og tung pust. Hva viser bildet?

8 / 10

Ung mann som kommer til akuttmottaket med smerter i thorax etter en lengre treningsøkt. Hva viser bildet?

9 / 10

Røntgen thorax av en 23 år gammel mann. Hva viser bildet?

10 / 10

75 år gammel kvinne innlagt medisinsk avdeling med anuri og feber. Hva viser bildet?

Your score is

Barneradiologi

1 / 10

Fem år gammel gutt henvises fra fastlegen fordi han halter og har vondt i venstre hofte. Hva viser ultralyd?

2 / 10

Tre dager gammel jente undersøkes med ultralyd av hofteleddene. Hva viser bildet?

3 / 10

To måneder gammel baby med vekttap og sprutbrekninger etter måltid. Hva viser ultralyd?

4 / 10

15 år gammel gutt innlegges med smerter i venstre testikkel. Hva viser ultralyd?

5 / 10

13 måneder gammel jente med palpabel oppfylning i høyre flanke. Hvilken diagnose er mest sannsynlig ut fra dette T2-vektede MR-bildet?

6 / 10

Fire måneder gammel gutt med tendens til gjøende hoste siden fødselen. Litt surklete i brystet på morgenen, ellers fin utover dagen. Normale auskultasjonsfunn. Hva viser røntgen?

7 / 10

Fem år gammel gutt med kul i knehasen. Hva er mest sannsynlig diagnose ut fra ultralydundersøkelsen?

8 / 10

11 år gammel gutt som tråkket over for tre dager siden kommer til røntgen for å utelukke fraktur. Som bifunn ser man da en forandring i tibia. Hva viser bildet?

9 / 10

15 år gammel jente med vondt i ryggen. Hva viser røntgen?

10 / 10

Fem år gammel gutt som i 4-6 uker har hatt smerter i høyre underekstremitet. Hva viser røntgenbildet?

Your score is

0%