Perforatorlapper i Tidsskriftet

TDNLF_Perforatorlapper_small

Det har i flere år vært et nært samarbeid mellom radiologisk avdeling og avdeling for plastikk- og håndkirurgi ved UNN om behandling av bløtdelsdefekter med perforatorlapper.

I denne artikkelen kan du lese hvordan slik lappekirurgi brukes: Perforatorlapper