Diagnostikk av dyp venetrombose

Pleym_Sagerup_small

Karina Pleym og Line Sagerup har skrevet en femteårsoppgave om diagnostisering av DVT ved kombinasjon av klinikk, d-dimer og ultralyd. De har gjennomgått et pasientmateriale på 767 ultralydudundersøkelser og 72 venografier gjort ved radiologisk avdeling UNN.

Ved bruk av d-dimer og Wells score kan mange unødvendige ultralydundersøkelser unngås.

Les oppgaven her: Diagnostisering av DVT